Chinon

effc4263.JPGff4500ac.JPGJeanne-Darc ga Dauphin koto Charles7 (Luc Besson no eiga de Barbar Yoshino mitaina kamigata datta hito) ni atta toiu shiro ni itte kimasita.

…zannen nagara sono genba wa shuuchiku chuu.
Demo yoko no tou wa ikutsuka hairete,
Jeanne no tegami toka oiteatte bibitta!

Toukara no nagame wa kanari inaka.
Shiro no mawari ni chiisaku machi ga atte,
Sono sugusaki wa budou to komugi batake no den-en fuukei.

Konna toko ni sunde ta Yoshino-gari wo France kokuou ni sichau Jeanne wa yappa anarchy dane!!