Hauterives

646cc609.JPG aea9c06c.JPG 0dafa94d.JPG
フランスの旅はまだおわっていない!
今日はリヨンの近くにある、シュヴァルの理想宮を見て来ました

郵便配達夫のシュヴァルさんが、43歳のときから
30年かけて手作りしたたてもの。

‥‥なんか、子供が作ったおっきいねんど細工ってかんじ
どんな歳でも童心は失いたくないもんです。

まあ、地球の歩き方には載ってるけど
日本からわざわざ見にくるほどのもんじゃない
 
 
France no tabi wa mada owatte inai!
Kyou wa Lyon chikaku, Cheval no Kyuuden wo mite kimasita.

Yuubin haitatsu-fu no Cheval san ga, 43sai no toki kara 30nen kakete tedukuri sita tatemono.

Kodomo ga tsukutta okkii nendo-zaiku tte kanji.
Donna tosi demo dousin wa usinaitaku nai mondesu.

Maa nihon kara waza2 mini-kuru hodo no monjanai.