Niku no hi Banzai

bbf6de29.JPGHisashi-buri no ushi !!

Shokuzai shibori sugite 1shoku tarinaku natta node, Tonari no Bangohan shitara ushi ga dete-kimashita
Yatta-!!

Toiu wake de ashita kara Paris itte-kimasu@