Ringo Ringo

e1563e8a.JPGbc0af65d.JPGShin-menu, ringo no compote de gozaimasu.
Ringo wo chiisame ni kitte, shou-ryou no shiro-wine de niru dake.
Yasukute amami no sukunai ringo de otameshi kudasai.

Konomama cinnamon kakete tabetari,
Pan ni nokketari,
Yoguruto kaketari.

Ko-bara ga suita-toki ni chotto zutsu tabe-rareru node benri-deth yo!