Boisson d’Amitie

ff7ce91d.JPGFrance-go no jugyou de Beer ni tsuiteno presen wo shimashita.
Ajimi toka iitsutsu Beer mottette Class-mates ya sensei ni nomasete.

Sono-go no zen-in yopparai jugyou wa totemo tanoshikatta deth.

Shirabeta honni, Beer wa yuujou no osake da, toiu-koto ga kaite-arimashita.
Masani sono toori