Pays de Liberte

28ebd129.JPG
pc280145_hitchhike

Hitchhiking toiu nowo hajimete taiken shimashita.
Toittemo, France-go shaberenai node koushou wa tomodachi ni makaseppa dattan desuga.

Jiyuu-no-kuni to ieba America desuga,
Jitsu wa France ga jiyuu-hasshou-no-kuni nandesu (Belle-Bara sanshou).

Masani sonna jiyuu wo taiken shita hi.
Tabi ni koutsuu-hi tte hitsuyou nakattan desune!